Missie

Een maker space voor kinderen om alles te ontdekken over technologie, elektriciteit, elektronica, 3D printen, lasercutting en zo veel meer!Onze missie

Het FabLab Astertechnics wil een platform en leeromgeving aanbieden voor alle kinderen (beginnende vanaf 6 jaar), jongeren, creatievelingen en inwoners van de regio waar concepten of ideeën kunnen gerealiseerd worden met de aangeboden infrastructuur en expertise (via workshops en introductievideo’s en handleidingen) van medewerkers.

Bovendien wil Astertechnics een techniek-ankerpunt zijn voor alle basisscholen in de regio, met uitwisseling van best-practices en infrastructuur voor techniekonderwijs. Buiten het leerplichtonderwijs wensen wij het FabLab ook open te stellen voor kinderen en jongeren die graag met STE(A)M- onderwerpen bezig zijn, dit zowel tijdens de schoolperiode als daarbuiten.

We willen ook samenwerking uitbouwen met middelbare scholen en hogescholen om interacties tussen heel wat partijen te stimuleren.

We willen een netwerk uitwerken waarbij verschillende sectoren gaande van natuur, hout, elektronica, IT, elektriciteit, … mekaar kunnen vinden. Dit kan voor een wisselwerking zorgen tussen de verschillende partijen. Interessante en creatieve projecten kunnen ontstaan en worden uitgewerkt naar de kinderen en jeugd toe.

Tot slot willen we deze plek openstellen voor ambitieuze ondernemers en starters uit de maak- en creatieve industrie, om prototypes te realiseren.

.
Astertechnics heeft een doel

Astertechnics viesie op afbeelding

Het stimuleren en bevorderen van de ontwikkeling van de jeugd in het algemeen.

We wensen een kader te creëren waarbinnen kinderen hun talenten in techniek, wetenschap, natuur, sport en talen ontwikkelen.

Met vrije inloopmomenten, cursussen, workshops, speciale vakantieprogramma’s en activiteiten voor scholen en groepen wordt dit in de praktijk gebracht.

We bieden toegang tot gereedschappen die men thuis niet heeft en tot minder bekende materialen en technieken.

Het doel is steeds weer het stimuleren van de creativiteit, interesse, ontwikkeling en ondernemerschap, met aandacht voor gelijke kansen voor alle kinderen.

Alsook het stimuleren van innovatie en creatie in het werkveld onderwijs, kunst, technologie, natuur en samenleving zowel naar jeugd als volwassenen toe.

.
Misie van een FabLab

fablab visie afbeelding

“Learn, Make and Share” vormen het basisbeginsel van elk FabLab, en dat onderschrijven wij.

Dit betekent dat er werk gemaakt wordt van open innovatie, waarbij mensen die in het FabLab dingen aan het maken zijn (hierna “makers” genoemd), hun kennis onderling delen. Zeker wanneer makers met diverse achtergronden samenkomen kan dit tot interessante kruisbestuivingen en nieuwe projecten leiden. Op deze manier kan een hechte FabLab-community tot stand komen.

Om die kruisbestuiving te bekomen, is er nu al een samenwerking op gezet met:

* Giesbaargse Jeugd

* Bibliotheek Geraardsbergen, Route 42 en CultuurConnect

* Ingegno Makers Space en De Creatieve STEM uit Drongen,

* het Natuureducatief Centrum De Helix uit Grimminge,

* het Opleidingscentrum voor Hout

* Stijn De Mil – Founder FabLab Factory

* KU Leuven

* Phablab 4.0 en Photonics

* Artevelde Hogeschool Gent

* U.B.A. Koninklijke Unie van den Belgische Zendamateurs vzw

* en zelfs met het experimenteel Foodlab Proef! uit Schellebelle.

* … en we blijven nog andere samenwerkingen op poten zetten.

Kennismakingsgesprekken zijn er al gestart met enkele scholen in Geraardsbergen en de organisatie CoderDojo.

.

“Geef een man een vis en hij heeft eten voor één dag. Leer een man vissen en hij heeft eten voor heel zijn leven.” Dit brengen wij in de praktijk door voor elke machine en applicatie een (video) tutorial te ontwikkelen die stap- per-stap uitlegt hoe je die (veilig) moet gebruiken. Op die manier zorgen we ervoor dat de gebruikers van het FabLab zelfstandig aan de slag kunnen.

Inzetten op STE(A)M in het onderwijs is essentieel voor onze kennismaatschappij en de arbeidsmarkt. Wij concretiseren dit door een uitdagende, inspirerende en krachtige leeromgeving te creëren waarin plaats is om te exploreren, ontdekken, onderzoeken, oplossen, ontwerpen en maken en dat in een context van relevante, realistische en interdisciplinaire uitdagingen- zowel voor het leerplichtonderwijs als daarbuiten.