Inschrijving

Een maker space voor kinderen om alles te ontdekken over technologie, elektriciteit, elektronica, 3D printen, lasercutting en zo veel meer!Inschrijvingsformulier

Vanaf ontvangst van de bevestigingsmail gelden de volgende annulatievoorwaarden:

Annulatie door DEELNEMER – niet Corona-gerelateerd

Annulatie gebeurt steeds schriftelijk via mail info@astertechnics.be.

Bij annulatie tot 5 werkdagen voor de start van de cursus blijft 25% van het inschrijvingsbedrag verschuldigd. Bij annulatie minder dan 5 werkdagen voor de start van de cursus blijft het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd.

Indien u verhinderd bent de cursus te volgen kan u zich, in plaats van te annuleren, wel laten vervangen door iemand anders. U meldt dit via mail info@astertechnics.be vóór de start van de workshop

Annulatie door ASTERTECHNICS – niet Corona-gerelateerd

Astertechnics vzw behoudt zich het recht voor om omwille van organisatorische redenen een initiatief af te gelasten (bv. door te weinig deelnemers) of te verplaatsen (bv. door ziekte van de lesgever of onbeschikbaarheid van een zaal door overmacht).

Alle deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, hetzij via mail, hetzij telefonisch.

In geval van een afgelasting krijgt elke deelnemer het inschrijvingsbedrag, zo dit reeds was vereffend, integraal teruggestort.

In geval van een verplaatsing naar andere data, kan elke deelnemer hetzij zijn of haar inschrijving overzetten, hetzij kosteloos annuleren, waarbij het inschrijvingsbedrag integraal wordt teruggestort.

.

Annulatie in het kader van opgelegde maatregelen door de overheid rond COVID-19

In geval van een verplaatsing naar een andere data naar aanleiding van opgelegde maatregelen door de overheid in het kader van COVID-19, wordt de deelnemer zijn of haar inschrijving overgezet naar de nieuwe datum. Indien de nieuwe datum niet past, zal er een tegoedbon worden opgemaakt ter waarde van het betaalde inschrijvingsbedrag, terugbetalingen zijn niet mogelijk.