Historiek

Een maker space voor kinderen om alles te ontdekken over technologie, elektriciteit, elektronica, 3D printen, lasercutting en zo veel meer!Historiek

Astertechnics werd opgericht in oktober 2016 om kinderen en de jeugd meer interesse te geven in wetenschap, techniek, natuur, programmeren en zo veel meer…

Door onze werking hopen we kinderen en jongeren aan te sporen om later te kiezen voor een wetenschappelijke en/of technische studierichting.

Fablabs beginnen meer en meer bekend te worden maar dan eerder aan de universiteiten, hogescholen en in sommige middelbare scholen.

Maar de interesse is bij heel wat kinderen van de lagere school reeds aanwezig. Zo was dit ook het geval bij onze oudste zoon. Alleen was er in de regio niet direct een organisatie waar hij met zijn technische nieuwsgierigheid en creativiteit terecht kon.

Tot we via vrienden terecht zijn gekomen bij Ingegno in Drongen. Vanaf de eerste workshop was Aster volledig verkocht en kreeg hij daar de eerste belangrijke stappen in de STEM-richting op een leuke en creatieve manier.

Na zo’n 3 jaar regelmatig bij Ingegno te gaan, kregen we samen met Cristina van Ingegno het idee om ook eens een workshop in Geraardsbergen te organiseren.

Het stadsbestuur stond onmiddellijk open voor het idee maar door samenloop van omstandigheden was er geen ruimte meer vrij voor de eerste workshop.

Gelukkig was er nog een ruimte vrij bij het bedrijf Deboscat in Schendelbeke en werd deze ruimte ingericht als fablab zodat er ook in de toekomst nog workshops en kampen kunnen worden ingericht, in plaats van een éénmalig kamp.

Op 02/11/2016 werd het fablab Astertechnics een feit. Op 4 november 2016 werd het fablab in Geraardsbergen feestelijk ingehuldigd samen met o.a. het stadsbestuur van Geraardsbergen.

Op 19/05/2017 kreeg het fablab Astertechnics de erkenning als Techniek-Academie van Technopolis.

We werden aanvaard als “goed doel” door de Koning Boudewijnstichting, waardoor er fiscale attesten kunnen worden opgemaakt bij giften vanaf 40€

Het fablab is ook erkend als vrijwilligersorganisatie met volgend erkenningsnummer: ovl/20172541

In september 2017 werden we aanvaard als lid van de Cultuurraad van Geraardsbergen.

Op 01/12/2017 behaalden we de Cultuurprijs Buiten Categorie 2017 van Stad Geraardsbergen. Een hele eer voor alle medewerkers van Astertechnics en een erkenning voor de deelnemende kinderen dat ze heel wat talenten hebben die ze nog verder kunnen ontdekken en ontplooien!

Na wat zoekwerk naar partners, werden we begin oktober 2018 een officieel inzamelpunt voor batterijen, toners en inktpatronen en oud ICT-materiaal. Want recycleren is belangrijk.

Sinds het voorjaar 2019 zijn Aster en Jasper Van Geyte ook regelmatige herstellers van het Repair Café van Geraardsbergen.

We hopen heel wat deelnemers te mogen ontvangen om hen te begeleiden met het ontwikkelen van hun creativiteit.

Een reportage van de inhuldiging begin november 2016 kan u vinden in onderstaand filmpje.

Hieronder een fragment uit de Speelgoedfabriek van 2014 waar Ingegno deelnam alsook Aster De Bolle.

.
We zijn een rechtspersoon

Net zoals bij heel wat andere FabLabs werd er voor gekozen om een vzw op te richten zodat er enige commerciële activiteiten ontplooid kunnen worden.

* Abonnementsgelden voor toegang tot FabLab

* Verkoop van courante elektronica- en roboticacomponenten aan onze abonnees

* Verkoop van verbruiksmaterialen (bvb filamenten, geprinte voorwerpen in 3D, voorwerpen gemaakt met lasercutter, …)

* Verhuur van mobiele infrastructuur en ruimte

* Organisatie van workshops voor scholen, bedrijven en organisaties

* Ontvangst van sponsorgelden

* …

Bovendien – en dit is cruciaal voor het operationele van een FabLab – hebben we nood aan een juridische structuur die toelaat om mee te dingen naar projectoproepen op lokaal, provinciaal, nationaal en Europees niveau.