Activiteiten – algemene info

Een maker space voor kinderen om alles te ontdekken over technologie, elektriciteit, elektronica, 3D printen, lasercutting en zo veel meer!Algemene informatie over onze activiteiten

Motivatie en interesse zijn belangrijker dan de leeftijd!

Op onze website staan telkens de leeftijden vermeld bij elke workshop. Dit is een indicatie om te voorkomen dat de leeftijden binnen een groep te ver uit mekaar zouden liggen wat een workshop kan bemoeilijken. Heeft jouw dochter en/of zoon toch interesse en valt zij of hij net buiten de grens, geef ons dan zeker een seintje, want wij bekijken op basis van de reeds ingeschrevenen of we een uitzondering kunnen maken.

.

Graag willen wij nog vermelden dat onze workshops in samenwerking met de Bibliotheek van Geraardsbergen worden georganiseerd.

Bibliotheek Geraardsbergen

Prijs van de workshops en kampen

We proberen sinds de start van de vzw steeds kwaliteitsvolle en originele activiteiten aan te bieden. Heel wat deelnemers gaan dan ook zeer tevreden naar huis met heel wat creaties. Dit is ook enkel mogelijk doordat we voldoende begeleiders voorzien om iedereen te helpen. Dit reflecteert zich in de prijs gezien de subsidies die we ontvangen zeer beperkt zijn. Daarom dat we, dankzij Stad Geraardsbergen, fiscale attesten kunnen opmaken en is er ook een tussenkomst van de meeste mutualiteiten. Ook kinderen met een vrijetijdspas zijn welkom. Meer info hieronder.

Fiscale attesten

Voor kinderen tot en met 14 jaar kunnen we fiscale attesten uitschrijven. Het is dus belangrijk om bij de inschrijving de juiste gegevens door te geven, dus ook geboortedatum.

Tussenkomst mutualiteit

Voor kampen kan er bij bepaalde mutualiteiten (spijtig genoeg niet bij iedereen) een tussenkomst gevraagd worden. Hiervoor kunnen de ouders ons het invulformulier van hun mutualiteit bezorgen om in te vullen bij de aanvang van het kamp.

Vrijetijdspas Geraardsbergen

Kinderen kunnen de vrijetijdspas gebruiken voor de meeste van onze activiteiten. Neem gerust contact op met ons voor meer informatie.

VrijeTijdsPas

Annulatievoorwaarden

Vanaf ontvangst van de bevestigingsmail gelden de volgende annulatievoorwaarden:

  • Annulatie door DEELNEMER – niet Corona-gerelateerd

Annulatie gebeurt steeds schriftelijk via mail info@astertechnics.be.

Bij annulatie tot 5 werkdagen voor de start van de cursus blijft 25% van het inschrijvingsbedrag verschuldigd. Bij annulatie minder dan 5 werkdagen voor de start van de cursus blijft het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd.

Indien u verhinderd bent de cursus te volgen kan u zich, in plaats van te annuleren, wel laten vervangen door iemand anders. U meldt dit via mail info@astertechnics.be vóór de start van de workshop.

  • Annulatie door ASTERTECHNICS

Astertechnics vzw behoudt zich het recht voor om omwille van organisatorische redenen een initiatief af te gelasten (bv. door te weinig deelnemers) of te verplaatsen (bv. door ziekte van de lesgever of onbeschikbaarheid van een zaal door overmacht).

Alle deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, hetzij via mail, hetzij telefonisch.

In geval van een afgelasting krijgt elke deelnemer het inschrijvingsbedrag, zo dit reeds was vereffend, integraal teruggestort.

In geval van een verplaatsing naar andere data, kan elke deelnemer hetzij zijn of haar inschrijving overzetten, hetzij kosteloos annuleren, waarbij het inschrijvingsbedrag integraal wordt teruggestort.

  • Annulatie in het kader van opgelegde maatregelen door de overheid rond COVID-19

In geval van een verplaatsing naar een andere data naar aanleiding van opgelegde maatregelen door de overheid in het kader van COVID-19, wordt de deelnemer zijn of haar inschrijving overgezet naar de nieuwe datum. Indien de nieuwe datum niet past, zal er een tegoedbon worden opgemaakt ter waarde van het betaalde inschrijvingsbedrag, terugbetalingen zijn niet mogelijk.