keurmerk stemacademie

ASTERTECHNICS VZW

Klik op de titel indien u meer info over dat onderwerp wenst:Interview met TV Oost


Op 19/04/2018 kwam TV OOST VLAANDEREN voor hun programma "In de Buurt" naar Geraardsbergen. We hadden de eer om door Katja Retsin geïnterviewd te worden. Een goeie gelegenheid voor onze robotjes om ook eens naar de kapel op de Oudenberg te gaan. We mochten uitleggen wat ons fablab doet en ook nog vertellen dat we nog sponsors zoeken voor extra materiaal. En wie ons wil sponsoren, kan altijd contact opnemen met ons.Top

Historiek


Astertechnics werd opgericht in oktober 2016 om kinderen en de jeugd meer interesse te geven in wetenschap, techniek, natuur, programmeren, en zo veel meer...

Door onze werking hopen we kinderen en jongeren aan te sporen om later te kiezen voor een wetenschappelijke en/of technische studierichting.

Fablabs beginnen meer en meer bekend te worden maar dan eerder aan de universiteiten, hogescholen en in sommige middelbare scholen.

Maar de interesse is bij heel wat kinderen van de lagere school reeds aanwezig. Zo was dit ook het geval bij onze oudste zoon. Alleen was er in de regio niet direct een organisatie waar hij met zijn technische nieuwsgierigheid en creativiteit terecht kon.

Tot we via vrienden terecht zijn gekomen bij Ingegno in Drongen. Vanaf de eerste workshop was Aster volledig verkocht en kreeg hij daar de eerste belangrijke stappen in de STEM-richting op een leuke en creatieve manier.

Na zo'n 3 jaar regelmatig bij Ingegno te gaan, kregen we samen met Cristina van Ingegno het idee om ook eens een workshop in Geraardsbergen te organiseren.

Het stadsbestuur stond onmiddellijk open voor het idee maar door samenloop van omstandigheden was er geen ruimte meer vrij voor de eerste workshop.

Gelukkig was er nog een ruimte vrij bij het bedrijf Deboscat in Schendelbeke en werd deze ruimte ingericht als fablab zodat er ook in de toekomst nog workshops en kampen kunnen worden ingericht, in plaats van een éénmalig kamp.

Op 02/11/2016 werd het fablab Astertechnics een feit. Op 4 november 2016 werd het fablab in Geraardsbergen feestelijk ingehuldigd samen met o.a. het stadsbestuur van Geraardsbergen.

Op 19/05/2017 kreeg het fablab Astertechnics de erkenning als Techniek-Academie van Technopolis.

We werden aanvaard als "goed doel" door de Koning Boudewijnstichting, waardoor er fiscale attesten kunnen worden opgemaakt bij giften vanaf 40€

Het fablab is ook erkend als vrijwilligersorganisatie met volgend erkenningsnummer: ovl/20172541

In september 2017 werden we aanvaard als lid van de cultuurraad van Geraardsbergen.

Op 01/12/2017 behaalde we de Cultuurprijs Buiten Categorie 2017 van Stad Geraardsbergen. Een hele eer voor alle medewerkers van Astertechnics en een erkenning voor de deelnemende kinderen dat ze heel wat talenten hebben die ze nog verder kunnen ontdekken en ontplooien!

Na wat zoekwerk naar partners, werden we begin oktober 2018 een officieel inzamelpunt voor batterijen, toners en inktpatronen en oud ICT-materiaal. Want recycleren is belangrijk.


We hopen heel wat deelnemers te mogen ontvangen om hen te begeleiden met het ontwikkelen van hun creativiteit.


Een reportage van de inhuldiging kan u vinden in onderstaand filmpje.Top

Wat is een "Fablab?"


Een FabLab is de afkorting van het Engelse fabrication laboratory.

Volgens Wikipedia is een FabLab een coöperatieve werkplaats waar uitvinders en ontwikkelaars gebruik kunnen maken van een collectieve infrastructuur. Hier staan onder meer computers, 3D-printers, lasersnijders en frezen.

Een andere definitie vind je terug op www.fablab.nl. Een FabLab is een openbare digitale werkplaats waar mensen worden uitgenodigd om zelf dingen te maken door middel van verschillende technieken en waar het openlijk delen van ontwerpen en ideeën wordt aangemoedigd. Of anders gezegd: een FabLab is een werkplaats die laagdrempelige toegang biedt tot een aantal computergestuurde prototyping machines, waarmee gebruikers hun ideeën kunnen omzetten naar testbare producten.

Een FabLab heeft in principe een lasersnijder, een CNC-frees, een 3D-printer, een foliesnijder en een electronicahoek. Een belangrijk kenmerk van FabLabs is dat zij hun kennis delen met andere FabLabs. Het zijn vaak kweekvijvers voor innovaties.

De geestelijke vader van de FabLabs is Prof. Dr. Neil Gershenfeld van het Center for Bits and Atoms (CBA) van het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Hij doceerde eens een semester de cursus ‘How to make (almost) anything’, waartoe hij een lab voor digitale fabricage opzette: het FabLab. Professor Gershenfeld zegt het als volgt: ‘Hoewel nog weinig mensen het zich realiseren, zijn we bezig met de volgende digitale revolutie, die van Personal Fabrication. De cursus ‘How to make (almost) anything’ had de bedoeling om studenten aan de slag te laten gaan met makkelijk te bedienen machines voor prototyping. Maar in plaats van het handjevol ingenieursstudenten waarvoor de cursus bedoeld was, stonden er honderden mensen op de stoep, die smeekten of ze de cursus mochten volgen. Dit waren niet enkel de technici die Neil Gershenfeld op het oog had, maar ook kunstenaars, studenten uit niet-technologische disciplines, gewone mensen, gedreven door een gezamenlijk doel: ze wilden iets maken. Het FabLab was geboren! Inmiddels is dat uitgegroeid tot een wereldwijde community van meer dan 600 FabLabs.

Om je creatieve, technologische, innovatieve of artistieke ideeën vorm te geven beschikt een FabLab over een resem software- en hardwaretools en een arsenaal aan hoogtechnologische machines zoals: een lasercutter, een 3D printer, CNC-machines, microcontrollerborden, elektronica-componenten, elektronische meettoestellen maar ook computers met een pak ontwerpsoftware.

Het is een multifunctioneel labo waarin bijna om het even welk ontwerp kan gerealiseerd worden. Of het nu gaat om een windmolen, een geavanceerde game-controller, een (intelligent) meubelstuk, een maquette van een gebouw, een (voetbal)robot of een eenvoudige sleutelhanger ¬– je kan het niet zo gek bedenken of het is mogelijk in een FabLab.

Het succes van de FabLabs zet zich wereldwijd verder, van Boston tot Afghanistan, van Noorwegen tot Zuid- Afrika en hier in België. Er is een wereldwijde community ontstaan van FabLabs.

quote gershenfield

Top

Het Fabcharter

foto fabcharter

Om je eigen ruimte als FabLab te mogen noemen, moet je instemmen met het Fabcharter. Dit zijn de voorwaarden:

Missie: een FabLab faciliteert uitvindingen en innovatie door computergestuurde gereedschappen binnen het bereik van individuen te brengen.

Toegang: iedereen mag het FabLab gebruiken om (bijna) alles te maken (zolang dat niemand schade berokkent); je moet zelf uitvinden hoe je het doet en je moet het FabLab delen met anderen.

Kennis: in het FabLab leer je van anderen en door het uitvoeren van projecten; je wordt geacht om opgedane kennis weer over te dragen aan anderen, en bij te dragen aan de beschikbare documentaire en gebruiksaanwijzingen.

Verantwoordelijkheid: je bent verantwoordelijk voor:

 • veiligheid: veilig werken met de gereedschappen
 • opruimen: het FabLab in een schonere staat verlaten dan dat je het aantrof.
 • bedrijfsvoering: helpen met voorraadbeheer, onderhouds-en reparatiewerkzaamheden, en het melden van incidenten.
 • Geheimhouding: alle ontwerpen en processen die ontwikkeld worden in een FabLab komen vrij beschikbaar voor persoonlijk gebruik, hoewel intellectueel eigendom naar keuze beschermd kan worden.
 • Handel: commercieel gebruik van het FabLab wordt niet uitgesloten, voor zover dat een vrije toegang tot het lab niet in de weg staat; commerciële activiteiten die in het lab ontkiemen worden geacht het FabLab op zeker moment te ontgroeien en, eenmaal tot wasdom gekomen, ook tot voordeel te trekken van de uitvinders, het lab en netwerken die tot hun succes leiden.
Toelichting (http://bLab.nl/wat-is-een-FabLab/fabcharter/toelichting-op-het-fabcharter/)

Top

Waarom zijn de FabLabs zo populair?

De FabLab-beweging is wereldwijd een succes. Dit succes is eigenlijk eenvoudig te verklaren.

Het zit in onze genen om ‘dingen’ te maken waarmee we problemen oplossen en op die manier de omgeving naar onze hand te zetten – de mens is van nature een ‘maker’. In de 19de eeuw werd dit door de opkomst van industrialisatie en de massaproductie ‘verdrongen’. De laatste jaren is er opnieuw een evolutie van consument naar ‘prosumer’, de mensen willen terug zelf ‘dingen’ kunnen maken. De grens tussen consument en producent vervaagt. Men wil zich persoonlijk kunnen uiten en men wil producten personaliseren.

Een tweede aspect dat dit succes kan verklaren is dat de mens graag speelt. Spelenderwijs leren, alleen of samen iets tekenen, maken, iets creëren is gewoon leuk en schenkt een enorme voldoening.

Onze missie

Het FabLab Astertechnics wil een platform en leeromgeving aanbieden voor alle kinderen (beginnende vanaf 6 jaar), jongeren, creatievelingen en inwoners van de regio waar concepten of ideeën kunnen gerealiseerd worden met de aangeboden infrastructuur en expertise (via workshops en introductievideo’s en handleidingen) van medewerkers.

Bovendien wil Astertechnics een techniek-ankerpunt zijn voor alle basisscholen in de regio, met uitwisseling van best-practices en infrastructuur voor techniekonderwijs. Buiten het leerplichtonderwijs wensen wij het FabLab ook open te stellen naar kinderen en jongeren die graag met STE(A)M- onderwerpen bezig zijn, en dit zowel tijdens de schoolperiode als daarbuiten.

We wensen ook samenwerking uitbouwen met middelbare scholen en hogescholen om interacties tussen heel wat partijen te stimuleren.

We willen een netwerk uitwerken waarbij verschillende sectoren gaande van natuur, hout, elektronica, IT, elektriciteit, … mekaar kunnen vinden. Dit kan voor een wisselwerking zorgen tussen de verschillende partijen. Interessante en creatieve projecten kunnen ontstaan en worden uitgewerkt naar de kinderen en jeugd toe.

Tot slot willen we deze plek openstellen aan ambitieuze ondernemers en starters uit de maak- en creatieve industrie, om prototypes te realiseren.

led cd 1led2led3led 4

Top

Astertechnics heeft een doel

Het stimuleren en bevorderen van de ontwikkeling van de jeugd in het algemeen.

We wensen een kader te creëren waarbinnen kinderen hun talenten in techniek, wetenschap, natuur, sport en talen ontwikkelen.

Met vrije inloopmomenten, cursussen, workshops, speciale vakantieprogramma’s en activiteiten voor scholen en groepen wordt dit in de praktijk gebracht.

We bieden toegang tot gereedschappen die men thuis niet heeft en tot minder bekende materialen en technieken.

Het doel is steeds weer het stimuleren van de creativiteit, interesse, ontwikkeling en ondernemerschap, met aandacht voor gelijke kansen voor alle kinderen.

Alsook het stimuleren van innovatie en creatie in het werkveld onderwijs, kunst, technologie, natuur en samenleving zowel naar jeugd als volwassenen toe.

Astertechnics viesie op afbeelding

Top

Visie van een FabLab?

“Learn, Make and Share” vormen het basisbeginsel van elk FabLab, en dat onderschrijven wij.

Dit betekent dat er werk gemaakt wordt van open innovatie, waarbij mensen die in het FabLab dingen aan het maken zijn (hierna “makers” genoemd), hun kennis onderling delen. Zeker wanneer makers met diverse achtergronden samenkomen kan dit tot interessante kruisbestuivingen en nieuwe projecten leiden. Op deze manier kan een hechte FabLab-community tot stand komen.

Om die kruisbestuiving te bekomen, is er nu al een samenwerking op gezet met:

 • Giesbaargse Jeugd
 • Bibliotheek Geraardsbergen, Route 42 en CultuurConnect
 • Ingegno Makers Space en De Creatieve STEM uit Drongen,
 • het Natuureducatief Centrum De Helix uit Grimminge,
 • het Opleidingscentrum voor Hout
 • Stijn De Mil - Founder FabLab Factory
 • KU Leuven
 • en zelfs met het experimenteel Foodlab Proef! uit Schellebelle.

Kennismakingsgesprekken zijn er al gestart met enkele scholen in Geraardsbergen en de organisatie CoderDojo.

“Geef een man een vis en hij heeft eten voor één dag. Leer een man vissen en hij heeft eten voor heel zijn leven.” Dit brengen wij in de praktijk door voor elke machine en applicatie een (video) tutorial te ontwikkelen die stap- per-stap uitlegt hoe je die (veilig) moet gebruiken. Op die manier zorgen we ervoor dat de gebruikers van het FabLab zelfstandig aan de slag kunnen.

Inzetten op STE(A)M in het onderwijs is essentieel voor onze kennismaatschappij en de arbeidsmarkt. Wij concretiseren dit door een uitdagende, inspirerende en krachtige leeromgeving te creëren waarin plaats is om te exploreren, ontdekken, onderzoeken, oplossen, ontwerpen en maken en dat in een context van relevante, realistische en interdisciplinaire uitdagingen- zowel voor het leerplichtonderwijs als daarbuiten.

fablab visie afbeelding

Top

Doelgroepen

 • Inwoners (jong en oud) van de regio met in het bijzonder de creatievelingen, makers,…
 • Ambitieuze ondernemers, starters, zelfstandigen en KMO’s uit de regio.
 • Leerlingen en leerkrachten van alle scholen uit de regio in het kader van techniek- of STEM-onderwijs.
Top

Infrastructuur

Het lokaal bij Deboscat Recycling bvba heeft een oppervlakte van 150m², en is ingericht zodat er plaats is qua werkruimte aan de tafels voor zo’n 30 personen. Voor zuivere presentaties kunnen we zo'n 60 deelnemers gemakkelijk een plaats geven. Er is ook een bar voorzien.

Wie deze ruimte wenst af te huren, kan steeds vrijblijvend contact met ons opnemen.

foto interieur 1 foto interieur 2 foto interieur 3 foto interieur 4 foto interieur 5

Een 360° view

foto interieur 360°view

Top

Ons logo en robotje

Terwijl we volop aan het nadenken waren bij de oprichting van de vzw, kregen we in augustus 2 leuke jonge dames, Lara Baeyens en Emily Ceuleneer over de vloer met de vraag of ze een muur van het fablab mochten beschilderen. Het eerste ontwerp was bijna perfect te noemen en buiten enkele zeer kleine wijzigingen mocht er aan het echte werk begonnen worden.

Met het bestuur werd er dan ook unaniem besloten om de tekening ook over te nemen als logo voor ons fablab. Na nog enkele andere ontwerpen en door het enthousiasme van Emily was het tijd om een profesionneel tekenprogramma ter beschikking te stellen om nog meer leuke kunstwerkjes voor ons fablab te ontwikkelen. Hieronder enkele foto's van de ontwerpen en de samenwerking.Top

Structuur

Net zoals bij heel wat andere FabLabs werd er voor gekozen om een vzw op te richten zodat er enige commerciële activiteiten ontplooid kunnen worden.

 • Abonnementsgelden voor toegang tot FabLab
 • Verkoop van courante elektronica- en roboticacomponenten aan onze abonnees
 • Verkoop van verbruiksmaterialen (bvb filamenten, geprinte voorwerpen in 3D, voorwerpen gemaakt met lasercutter, …)
 • Verhuur van mobiele infrastructuur
 • Organisatie van workshops voor bedrijven en organisaties
 • Ontvangst van sponsorgelden

Bovendien – en dit is cruciaal voor het operationele van een FabLab – hebben we nood aan een juridische structuur die toelaat om mee te dingen naar projectoproepen op lokaal, provinciaal, nationaal en Europees niveau.

juridische structuur

Top

Partners

"Good Business is never done by one person!"

Deze uitspraak gaat ook op voor Astertechnics. We kunnen onze projecten en workshops helaas niet in ons eentje realiseren niet alleen op vakkundig vlak, maar ook op financieel vlak en reclamedoeleinden. Daarvoor hebben wij partners nodig. Deze kunnen jullie onderaan de website vinden of in deze post. Er wordt telkens een korte beschrijving en link naar hun website meegegeven.

Wil je ook partner worden? Neem gerust contact op met ons zodat we kunnen bekijken welke samenwerking mogelijk is met u of uw bedrijf.

onze partners
 • Deboscat: Actief in bosbeheer, bosontgining en biomassa; verkoop van pellets, boomschors en houten palen; verzagen van stammen tot balken en planken, ... en dit allemaal met een duurzame passie voor bomen.
 • Joy-Time: ICT, netwerk en systeembeheer, infosecurity, verkoop en herstel computers, tablets, smartphones, etc...
 • Stad Geraardsbergen: Een leuke bruisende stad met een interessante geschiedenis, die 950 jaar geleden een stadskeure heeft gekregen. Een zeer mooie toeristische trekpleiser in de Vlaamse Ardennen.
 • Bib Geraardsbergen: Met de bibliotheek van Geraardsbergen hebben we al vanaf de start van ons fablab een aangename en nauwe samenwerking.
 • De Cultuurraad: Zeer leuk dat we ook uit deze hoek steun krijgen voor de creativiteit van onze deelnemers.
 • Giesbaargse Jeugd: Op deze Facebook-pagina kan men het reilen en zeilen van de Geraardsbergse Jeugd.
 • De STEM-academie: Astertechnics is lid van de STEM-Academie. Deze academie promoot het STEM gebeuren in Vlaanderen voor de kinderen en jeugd.
 • Agoria: Agoria is de federatie van de bedrijven van de Belgische technologische industrie.
 • Melexis: Melexis is a global supplier of micro-electronic semiconductor solutions and stands for engineering that enables the best imaginable future - a future which is safe, clean and comfortable. All of these aspects are reflected in the applications that our technology empowers.
 • Smismans & Partners: Uw onafhankelijk verzekeringsmakelaar en AXA Bankagentschap: praktisch en persoonlijk.
 • Seminck Gas: Bij Seminck gas kunt u terecht voor propaan en boven- of ondergrondse propaantanken.
 • Pan-All: Pan-All ontwerpt, vervaardigt en plaatst systeemwanden, ook wel verplaatsbare wanden genoemd.
 • Concreton: Concreton produceert kolommen en balken in gewapend beton.
 • Gotron: De elektronicaspecialist!


Top