keurmerk stemacademie

ASTERTECHNICS VZW


Motivatie en interesse zijn belangrijker dan de leeftijd!

Beste ouders, op onze website staan telkens de leeftijden vermeld bij elke workshop. Dit is een indicatie om te voorkomen dat de leeftijden binnen een groep te ver uit mekaar zouden liggen wat een workshop kan bemoeilijken. Heeft jouw dochter en/of zoon toch interesse en valt zij of hij net buiten de grens, geef ons dan zeker een seintje, want wij bekijken op basis van de reeds ingeschrevenen of we een uitzondering kunnen maken.

Graag willen wij nog vermelden dat onze workshops in samenwerking met de Bibliotheek van Geraardsbergen worden georganiseerd.

Hieronder vind je de aankomende activiteiten en helemaal onderaan het inschrijvingsformulier.

Klik op de titel:

Juwelen met zilverklei: 5 mei (ook voor volwassenen)- VOLZET

Mieke Backaert van Vetrobeads komt een workshop Art Clay geven. Zilverklei laat zich heel makkelijk verwerken tot een juweel, op de foto enkele creaties gemaakt tijdens een andere workshop. De creatie wordt eerst gevormd, gedroogd, geschuurd of geveild en nadien afgebakken in een speciale oven. Eens afgebakken krijg je een volwaardig zilveren juweel. Je kan tijdens een workshop dus zelf jouw eigen zilveren juweel komen maken in een tijdsspanne van ca 4 à 5 uur.

Datum: zaterdag 5 mei

Uren: van 13u00 tot 17u00

Inschrijvingsgeld: 70€/deelnemer (10 gram zilverklei, materiaal, tussendoortje en 1 drankje zijn inbegrepen)

Maximum 8 deelnemers

Vanaf 11 jaar tot en met 99 jaar

foto juwelen met zilverklei

Top / Inschrijven

International Scratchday: 12 mei

Op 12 Mei 2018 viert de computertaal Scratch, de gratis codertaal voor kinderen, zijn internationale dag. Iedereen komt dan samen om hun projecten en ideeën te tonen en uit te wisselen en vooral ook om aan nieuwelingen Scratch aan te leren. Meer dan 1000 projecten over de ganse wereld doen mee.

In België rollen Coderdojo Aalst en Codescool hun mouwen op om dit in Aalst ook te organiseren.

Wij doen mee met het het “Belgisch Kampioenschap Scratch Unplugged”. Deze offline versie van de beroemde Scratch-programmeertaal werd recent gelanceerd en is gratis te downloaden en te printen via www.scratchunplugged.be

En we hebben ook een stand om de Allbots te demonstreren.

Ter voorbereiding zullen er in het Fablab 2 oefensessies van telkens 3 uur plaatsvinden,waar deelnemers Scratch leren kennen en zich voorbereiden. Voor data en uren contacteren wij u.

Inschrijvingsgeld voor de 2 voorbereidende sessies: 10€/deelnemer (inclusief drankje en koekje)

Gegevens van de wedstrijd zelf:

Datum: zaterdag 12 mei

Uren: voormiddag: van 10u00 tot 16u00

Waar: ODISEE - Campus Dirk Martens, Kwalestraat 154, 9320 Nieuwerkerken-Aalst

Maximum 2 teams van maximum 4 deelnemers

Vanaf 8 jaar tot en met 14 jaar

foto International Scratchday

Top

Talentenjacht stad Geraardsbergen: 19 mei

Jaarlijks organiseert stad Geraardsbergen een talentenjacht en kunnen kinderen in contact komen met allerlei beroepen. Ook dit jaar steunen we dit initiatief.

In de voormiddag: samen met het bedrijf Deboscat wordt er eerst een demonstratie gegeven hoe er van een stam planken en balken worden gemaakt. Nadien gaat iedereen aan de slag met houten plankjes, zagen, hamers, nagels, ... om een eigen houten kruidenbakje te maken. Uiteraard neemt iedereen zijn creatie mee naar huis.

in de namiddag: Er zal allerlei materiaal zoals computers, laptops, muizen, tablets aanwezig zijn die niet meer hersteld kunnen worden, maar die de kinderen volledig zelf uit mekaar kunnen halen en zo op ontdekking uit welke onderdelen alles bestaat. Wat dient waarvoor? En wat het verschil is van de verschillende onderdelen afhankelijk in welk toestel het zit? Voor één keer mag alles uit mekaar worden gehaald om iets te leren!

Datum: zaterdag 19 mei

Uren: voormiddag: van 10u00 tot 12u00 - namiddag: van 14u00 tot 16u00

Inschrijvingen: gratis maar via de jeugddienst van Stad Geraardsbergen - meer informatie volgt later.

Maximum 8 deelnemers

Vanaf 10 jaar tot en met 12 jaar

foto houtbewerking foto kapotte muis

Top

Digitaal fotografiekamp: 9 juli t.e.m. 13 juli

We starten met de technische eigenschappen rond het fototoestel zelf: hoe werkt het diafragma, voor wat staat ISO, enz... We gaan terug in de tijd om uit te zoeken hoe de eerste fototoestellen werkten. We maken zelf een camera obscura, zowel in het groot (de volledige ruimte van het fablab) als in een kleine doos. De geheimen van een goede belichting komen ook aan bod. Buiten het maken van portretten, gaan we ook op stap in de onmiddellijke omgeving om foto’s te maken, dit zowel in een bos als op een terrein vol oude machines. We laten werken met kleur en water. En hoe kan je het best snelle bewegende personen of objecten fotograferen. Of hoe laten we een model poseren? Tenslotte is er ook het digitale aspect want wie wil nu zijn foto’s niet bewerken op computer?! Hoe kunnen we foto's bewerken, welke paketten bestaan er buiten het gekende Photoshop? Behalve bepaalde zelf genomen foto's bewerken en "verbeteren", worden ze ook vervormd tot gekke foto's, enz... Foto's kun je delen met je vrienden en familie al dan niet via de sociale media, maar bij ons kiest iedereen een foto die hij digitaal bewerkt heeft om deze dan te drukken op een T-shirt of een katoenen zak. Het technische aspect van het bedrukken van stoffen wordt ook uitgelegd. Nadat alle foto's zijn gekozen en bewerkt wordt er gezamelijk gewerkt aan een professionele presentatie/slideshow voor het slotevent voor de ouders en grootouders. Onze partner in dit project is de Bibliotheek van Geraardsbergen. Fotografe van dienst is opnieuw Lisa Bilterijst.

Data: van 9 juli tot en met 13 juli

Uren: Elke dag van 9u00 tot 16u00

Inschrijvingsgeld: 225 €/deelnemer (materiaal, alsook tussendoortje en drankje inbegrepen) (gelieve eigen fototoestel en dagelijks lunchpakket mee te brengen)

Maximum 15 deelnemers

Vanaf 10 jaar tot en met 15 jaar

foto fotografiekamp

Top / Inschrijven

Zomerkamp met overnachting via TOP-vakantie: 15 juli t.e.m. 20 juli

Deze zomer werken we samen met TOP-vakantie. Er zijn 2 kampen met overnachtingen. Gedurende 6 voormiddagen komen de deelnemers in ons fablab allerlei leuke zaken maken. Alle informatie vind je op volgende link: TOP-vakantie

Data: van 15 juli tot en met 20 juli

Inschrijvingen: zie website van TOP-vakantie

logo TOP vakantie

Top

Superfablab-kamp: 30 juli t.e.m. 3 augustus

Ook deze zomer is er opnieuw een Superfablab-kampt met heel wat verschillende activiteiten. Meer details volgen nog.

Data: van 30 juli tot en met 3 augustus

Uren: Elke dag van 9u00 tot 16u00

Inschrijvingsgeld: 225 €/deelnemer (materiaal, alsook tussendoortje en drankje inbegrepen) (gelieve dagelijks lunchpakket mee te brengen)

Maximum 15 deelnemers

Vanaf 8 jaar tot en met 13 jaar

Foto Superfablab-kamp

Top / Inschrijven

Zomerkamp met overnachting via TOP-vakantie: 4 augustus t.e.m. 11 augustus

Deze zomer werken we samen met TOP-vakantie. Er zijn 2 kampen met overnachtingen. Gedurende 6 voormiddagen komen de deelnemers in ons fablab allerlei leuke zaken maken. Alle informatie vind je op volgende link: TOP-vakantie

Data: van 4 augustus tot en met 11 augustus

Inschrijvingen: zie website van TOP-vakantie

logo TOP vakantie

Top

2de Opendeurdag: 25 augustus

Iedereen welkom op onze tweede opendeurdag. Meer informatie over wat op het programma staat, volgt later

Datum: zaterdag 25 augustus

Uren: van 13u00 tot 18u00

Inschrijvingsgeld: GRATIS

Vanaf 1 jaar tot en met 99 jaar

Top / Inschrijven

Te verwachten workshops

Onder andere volgende workshops worden voorzien vanaf 2018, maar ook nog veel meer...

De komende dagen worden ook de exacte data doorgegeven en worden de inschrijvingen geopend. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief zodat je op tijd verwittigd wordt over de workshops.

  • Workshop 3D-printen

  • Nature Club in de Helix

  • Een technisch Paaskamp

  • De schommelende zandloper

  • Sterrenkunde

  • Programmeren met Swift Playgrounds: initiatie

  • Programmeren met Swift Playgrounds: gevorderd

  • Een zomers Superfablab-kamp

Top

Fiscale attesten

Voor kinderen tot en met 12 jaar kunnen we voor 2017 fiscale attesten uitschrijven. Het is dus belangrijk om bij de inschrijving de juiste gegevens door te geven, dus ook geboortedatum.Top

Tussenkomst mutualiteit

Voor kampen kan er bij bepaalde mutualiteiten (spijtig genoeg niet bij iedereen) een tussenkomst gevraagd worden. Hiervoor kunnen de ouders ons het invulformulier van hun mutualiteit bezorgen om in te vullen.Top

Vrijetijdspas Geraardsbergen

Kinderen kunnen de vrijetijdspas gebruiken voor workshops van een halve dag. Naar de toekomst toe proberen we dit uit te breiden naar andere workshops en kampen.

foto vrijetijdspas

Top

Inschrijvingsformulier

U wenst zich in te schrijven voor een Workshop

Let op! De inschrijving is pas definitief van zodra u de bevestigingsmail hebt ontvangen én na ontvangst van het inschrijvingsgeld op volgend rekeningnummer BE81 6528 5010 2224. Gelieve eveneens naam van het kind en naam van de workshop te vermelden bij de overschrijving. Contante betaling is niet mogelijk.

Top

Annulatievoorwaarden

Vanaf ontvangst van de bevestigingsmail gelden de volgende annulatievoorwaarden:

Annulatie door DEELNEMER

Annulatie gebeurt steeds schriftelijk via mail info@astertechnics.be.

Bij annulatie tot 5 werkdagen voor de start van de cursus blijft 25% van het inschrijvingsbedrag verschuldigd. Bij annulatie minder dan 5 werkdagen voor de start van de cursus blijft het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd.

Indien u verhinderd bent de cursus te volgen kan u zich, in plaats van te annuleren, wel laten vervangen door iemand anders. U meldt dit via mail info@astertechnics.be vóór de start van de workshop

Annulatie door ASTERTECHNICS

Astertechnics vzw behoudt zich het recht voor om omwille van organisatorische redenen een initiatief af te gelasten (bv. door te weinig deelnemers) of te verplaatsen (bv. door ziekte van de lesgever of onbeschikbaarheid van een zaal door overmacht).

Alle deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, hetzij via mail, hetzij telefonisch.

In geval van een afgelasting krijgt elke deelnemer het inschrijvingsbedrag, zo dit reeds was vereffend, integraal teruggestort.

In geval van een verplaatsing naar andere data, kan elke deelnemer hetzij zijn of haar inschrijving overzetten, hetzij kosteloos annuleren, waarbij het inschrijvingsbedrag integraal wordt teruggestort.

Top