Hét Beestig Bosspel

Een maker space voor kinderen om alles te ontdekken over technologie, elektriciteit, elektronica, 3D printen, lasercutting en zo veel meer!

Hét Beestig Bosspel

Hét Beestig Bosspel… een spel om buiten in het bos te spelen

De meerwaarde voor uw leerlingen en kinderen?
Hoewel het aanbod voor buitenschoolse activiteiten de laatste decennia enorm gegroeid is, blijven bepaalde doelgroepen op hun honger zitten. Daarom groeide het idee om een project te ontwikkelen dat zich specifiek richt tot enerzijds kleuters en kinderen tot het vierde leerjaar en anderzijds kinderen en jongvolwassenen met een mentale beperking. Het is geen gewoon bordspel geworden maar een echt grote variant om buiten in de natuur te kunnen spelen.
Dit spel legt de klemtoon op didactiek, beleving en creativiteit. De natuur leren kennen wordt via deze weg een vorm van levendig leren. De zoektocht speelt in op de leefwereld van de kinderen en jongeren. Daarnaast maken ze op een verrassende manier kennis met de natuur en wordt een verhoogde interesse in de natuur gestimuleerd.
Door de kindvriendelijke aanpak, de bijhorende uitleg en het eenvoudige taalgebruik willen we de kinderen en jongeren aanmoedigen om meer aandacht te hebben voor de natuur.

Voor wie is hét Beestig Bosspel bestemd?
Voor iedereen: animatoren, leerkrachten, een groep ouders … die kleuters, jonge kinderen en/of kinderen en jongvolwassenen met een mentale beperking kennis willen laten maken met de natuur. Het is de bedoeling om hen via spelletjes, vragen, waarnemingen en activiteiten te begeleiden bij hun ontdekking ervan. Door hen rechtstreeks in contact te brengen met de natuur willen we hun belangstelling ervoor opwekken en hen aanmoedigen om zin te krijgen in het beleven van de natuur.


Voor wie zijn deze activiteiten geschikt?
Hoewel hét Beestig Bosspel er in eerste instantie is gekomen door het gebrek aan een aangepaste activiteit voor mensen met een mentale beperking, kan het ook worden gebruikt voor kinderen van de eerste kleuterklas tot het vierde leerjaar. De vragen en de activiteiten zijn naargelang het niveau anders. De keuze van het niveau is eigenlijk niet gebonden aan criteria, alleen de pedagogische benadering is anders.
Bij het laagste niveau of de jongste kinderen (Pallieters) volstaat het om op een speelse wijze de kinderen te prikkelen en zo hun belangstelling voor de natuur aan te wakkeren, met de nadruk op zintuiglijke belevingen. Wat ze moeten doen, moet hun verbazing wekken en een bodem vormen voor verwondering en enthousiasme. Het is geen kwestie van moeilijke termen of wetenschap bij te brengen maar een bron van ontdekking te bieden. De opdrachten worden visueel ondersteund door het gebruik van pictogrammen op de achterkant van de kaart.
Bij het tweede niveau (Avonturiers) zijn de opdrachten iets moeilijker en worden er iets meer vragen gesteld maar de nadruk ligt nog altijd op de zintuiglijke beleving.
Het is de bedoeling om een eerste nieuwsgierigheid voor de natuur te laten ontluiken die door verder contact, door de ouders, de begeleiders, de school … blijvend kan worden gestimuleerd om zo spelenderwijs/op speelse wijze de natuur te blijven respecteren.

Bij deze activiteiten hoort een rugzak met aangepast materiaal per niveau, voor verdere uitleg kun je steeds terecht bij de verantwoordelijken. Het is de bedoeling dat je met de uitleg van hét Beestig Bosspel en de kaartjes die je in de rugzak vindt, het spel met je kinderen kunt spelen. Het is misschien wel nuttig om de rugzak even van tevoren aan te vragen zodat je het materiaal, de vragen en opdrachten al eens kunt bekijken. Het enige waar de uitleners zelf moeten voor zorgen, is een gsm om foto’s te maken of om te gebruiken bij sommige opdrachten.

Hét Beestig Bosspel kan gratis worden uitgeleend (mits betalen van een waarborg) bij:
● Astertechnics vzw in Geraardsbergen (www.astertechnics.be) => stuur ons gerust een vrijblijvend mailtje
● De Helix, het Vlaams kennis- en vormingscentrum voor natuur en milieu in Geraardsbergen (https://omgeving.vlaanderen.be/vorming-en-educatie/de-helix)
● Speel-o-theek in Oudenaarde (https://www.oudenaarde.be/nl/wonen-leven/welzijn/speel-o-theek)
● CVN Natuurpunt (https://www.natuurpunt.be/cvn) Voor meer informatie of verdere vragen kun je altijd terecht bij de medewerkers van de uitleenpunten.

Achtergrondinformatie

Dit project werd gerealiseerd door Bea Nachtergaele, Carine Geenens en Patricia Vanslambrouck, als onderdeel van hun opleiding natuurgids, ingericht door CVN Natuurpunt en RLVA te Ronse. De realisatie was enkel mogelijk na uitgebreid onderzoek en uiteenlopende gesprekken met leerkrachten van zowel het gewone als het buitengewoon onderwijs, alsook met medewerkers van natuureducatieve centra. Bijkomende aanpassingen werden gedaan na het uitproberen van het spel met verschillende doelgroepen. Het voorontwerp van het speelvlak werd gerealiseerd door Sjouke Van der Pulst (15 jaar) uit Geraardsbergen en nadien gedigitaliseerd door Laura Van Poucke. De materialen voor het spel werden uitgewerkt en verzorgd door Astertechnics vzw. Om dit project financieel uit te werken heeft Astertechnics vzw samen met Streekmotor23 vzw (https://www.streekmotor23.be/project/27336) een crowdfunding opgestart. Naast verschillende particulieren was er ook steun van onderstaande bedrijven. Bert De Somviele, directeur van Bos+, nam graag het peterschap op zich.


Bibliografie
 Bosmans, A. (2007). Ketnet Doeboek 2. Antwerpen: Standaard uitgeverij.
 Frédéric Lisak, J.-C. P. (2003). Natuuractiviteiten 5-8jaar. (A. Spitzers, Vert.) Frankrijk: Casterman.
 Karel, B. (2001). Kiekebos. Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – Afdeling Jeugd en Sport en het Educatief Bosbouwcentrum Groenendaal vzw.
 Foto’s: pxhere.com
 Pictogrammen: picto-selector.eu


Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van dit spel mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de makers. © 2021